[MỚI NHẤT 2024] 36 NGUỒN TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU TRAO TAY HR HÀNG VẠN HỒ SƠ ỨNG VIÊN!

Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

Nhânsự_Kỹnăng

Nhân sự nhiều kinh nghiệm, cấp cao, nhân sự nước ngoài:

 Website tuyển dụng: 

Linkedin, VietnamWorks, CareerBuilder, Jobhopin, TopCV
 • Các đơn vị Headhunt: John Hunt, Glints Việt Nam, Navigos Search

 Group tuyển dụng:

 • TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CAO CẤP (Giám Đốc, Quản Lý, Trưởng Phòng, Trưởng Nhóm) (https://www.facebook.com/groups/vieclamnhansucaocap/)

Nhân sự ít kinh nghiệm, thực tập sinh:

 Website tuyển dụng:

 Internship.edu, Ybox

 Group tuyển dụng:

 • THỰC TẬP CÓ LƯƠNG - PART TIME - INTERNSHIP (https://www.facebook.com/groups/jinternship/)
 • TUYỂN DỤNG SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG, THỰC TẬP SINH (https://www.facebook.com/groups/HNInternship/)
 • THỰC TẬP SINH - CƠ HỘI VIỆC LÀM (https://www.facebook.com/groups/476272276405435/)

Nhân viên Kinh doanh, CSKH:

 Website tuyển dụng:

Top CV, Jobsgo, CareerBuilder

 Group FB:

 • VIỆC LÀM SALES & MARKETING (https://www.facebook.com/groups/123845181382980/)
 • SALES TÌM VIỆC- VIỆC TÌM SALES (https://www.facebook.com/groups/279232526019092)
 • Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh, Sales, Giám Sát, Marketing. (https://www.facebook.com/groups/TuyenDungSales/)

Nhân viên Marketing (Chạy ads/ Content/ SEO/ Digital):

 Website tuyển dụng: 

Top CV, Marketingworks

 Group FB:

 • Cộng đồng Tuyển Dụng Agency & Marketing (https://www.facebook.com/groups/485058128698180/)
 • Tuyển dụng Content - Marketing (https://www.facebook.com/groups/273258083431107/)
 • Tuyển Dụng Marketing Online( Fb Ads, GG Ads, Content, Seo ) & Code - Design (https://www.facebook.com/groups/1036208133795079/)

Nhân viên HCNS (HR, Hành chính, Kế toán):

 Website tuyển dụng: 

Top CV, Careerbuilder

 Group FB:

 • Việc Làm Hành Chính Nhân Sự ( Tuyển Dụng Hr, C&B, Admin…) (https://www.facebook.com/groups/762283033865871/)
 • TUYỂN DỤNG HÀNH CHÍNH - NH N SỰ (HR, Admin, C&B, Lễ tân, Kế toán)  (https://www.facebook.com/groups/tuyendunghanhchinhhappy/)
 • Việc Làm Hành Chính Nhân Sự - HR Việt Nam  (https://www.facebook.com/groups/220101466156766/)

Nhân sự Design/ Editor/ Quay dựng:

 Website tuyển dụng: 

Behance, Dribble

 Group tuyển dụng:

 • Tuyển Dụng và Ứng Tuyển: Thiết Kế Đồ Họa - Graphic Designer (https://www.facebook.com/groups/TuyenDungThietKeDoHoaGraphicDesigner/)
 • Hội design job - tìm việc nhanh cho designer (https://www.facebook.com/groups/FreelancerDesigner/)
 • TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ - GRAPHIC DESIGN, 3D, GAME, DIGITAL MARKETING (https://www.facebook.com/groups/1018921688571995/)

Nhân sự IT:

 Website tuyển dụng: 

IT Việc, TOP Dev, VietnamWorks

 Group tuyển dụng:

 • IT Jobs - Tuyển Dụng IT - Việc làm CNTT - SusuDev (https://www.facebook.com/groups/it.tuyendung.24.7/)
 • Tuyển Dụng IT (https://www.facebook.com/groups/1585509088413047/)
 • IT TUYỂN DỤNG - TÌM VIỆC LÀM (https://www.facebook.com/groups/it.tuyendung.24.7/)

Nhân sự ngành dịch vụ (Nhà hàng – Khách sạn – Café):

 Website tuyển dụng: 

Hoteljob

 Group tuyển dụng:

 • Hoteljob.vn - Việc làm Khách sạn, nhà hàng (https://www.facebook.com/groups/dankhachsan/)
 • TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - BAR - CAFE (https://www.facebook.com/groups/383239928714659/)
 • Tuyển dụng NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN (https://www.facebook.com/groups/vieclamnhahang/)

Nhân sự lao động phổ thông:

 • Việc làm tốt (của Chợ tốt): https://www.vieclamtot.com/
 • JobStreet: https://www.jobstreet.vn/

 Group tuyển dụng:

 • Tuyển dụng lao động phổ thông(Link: https://www.facebook.com/groups/823539884457687/)
 • Việc Làm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG(Link: https://www.facebook.com/groups/274733039634831/)
 • Tìm Việc Làm Lao Động Phổ Thông Tại Hà Nội(Link: https://www.facebook.com/groups/2074076232685510/)
--------------------------------------------------------------------------
Nguồn: sưu tầm

QooQ